Bij de oprichting van de Stichting bestond het bestuur uit 8 personen.
Na de oprichting is de samenstelling van het bestuur gewijzigd, welke wijzigingen evenwel niet zijn geregistreerd in het Stichtingenregister, waardoor namen niet achterhaald c.q. geverifieerd kunnen worden.

Het bestuur heeft statutair een zittingsperiode van twee jaren en bestaat momenteel uit:

  1. Mr. Farid Ketwaru, Voorzitter
  2. Mr. Loyd Hira Sing, Plv. Voorzitter
  3. Dhr. Ratan Kalka, Secretaris
  4. Dhr. Soerin Goerdayal, Penningmeester
  5. Mr. Merildo Sanrochman, Lid
  6. Mevr. Mildred Lalbiharie, Lid
  7. Dhr. Anand Poeran, lid