Geschiedenis van de Stichting
Op initiatief van een vijftal leden van de “Sarnami Nauyavak Sabha” werd op 3 februari 1971 een comité opgericht in verband met de eeuwviering ter herdenking van de Hindostaanse Immigratie in Suriname op 5 juni 1973. Het comité had zich ten doel gesteld het daarheen te leiden om dit eeuwfeest landelijk te herdenken. Daarnaast ontstond het idee om de gemeenschap een blijvend geschenk aan te bieden. Hiertoe werd op 10 april 1972 bij notariële akte de Nationale Stichting Hindostaanse Immigratie (NSHI)opgericht. De Stichting werd op 1 november 1973 als eerste rechtspersoon ingeschreven in het Stichtingenregister van het Ministerie van Justitie en Politie onder het nummer ST 001.

Het toen ingestelde bestuur werkte intensief aan de voorbereidingen van het eeuwfeest en organiseerde fondsvormende aktiviteiten voor het geschenk aan de gemeenschap. Het architektenbureau ARTO kreeg toen de opdracht het ontwerp klaar te maken van het geschenk, te weten een algemeen gemeenschapscentrum op een ruim 2 hectaren groot, in erfpacht verkregen terrein,gelegen te Paramaribo aan de toenmalige verlengde Tweede Rijweg, thans geheten de Lalla Rookhweg te Paramaribo.

Op 5 juni 1973, werd bij de viering en herdenking van 100 jaar Hindostaanse Immigratie de eerste steen gelegd voor de bouw van het Lalla Rookh complex. Echter werd pas in 1977 een aanvang gemaakt met de feitelijke bouwwerkzaamheden, nadat in het kader van de ontwikkelingssamenwerking met Nederland de financiering was geregeld op basis van 25% (NSHI) eigen inbreng en 75% Nederlandse ontwikkelingsgelden. De totale begroting bedroeg toen Nf. 8.000.000,-. Op zaterdag 13 december 1980 is het complex gedeeltelijk officieus in gebruik genomen.