De Nationale Stichting Hindostaanse Immigratie is een organisatie zonder winstoogmerk. Het bestuur en de diverse commissies bestaat uit vrijwilligers. De activiteiten van de Stichting worden gefinancieerd door zelf fondsen te werven. In de meeste gevallen worden personen en/of bedrijven persoonlijk benaderd met betrekking tot een specifiek project waarbij aan de hand van een goed projektdossier het maatschappelijke draagvlak alsook de financiële feasebility wordt aangetoond.

In het kader van de verdere rehabilitatie van het Lalla Rookh Complex, de renovatie van het auditorium (de 3de fase), werkt de NSHI samen met een lokaal architectenbureau aan nieuwe tekeningen en een begroting voor de renovatie. Zodra het projectdossier af is (tekeningen, begrotingen en exploitatie prognoses) zullen er fondsvormende activiteiten ontplooid worden.

Indien u door deze website geïnspireerd wordt om ook een bijdrage te doen ten behoeve van één van de projekten, dan kunt u deze storten of overmaken op de volgende rekeningen ten name van NSHI:


RBC BANK (SURINAME) NV:

  • 2400000134549626  SRD
  • 2400000197006187  EURO
  • 2400000196060946  USD