Doel van de NSHI:

Het ontplooien en ondersteunen van op gezonde gemeenschapsontwikkeling gerichte activiteiten, geïnspireerd door de levende waarden en normen van de Hindostaanse cultuur als een integrerend bestanddeel van de Surinaamse samenleving, zulks in nauwe verbondenheid met andere culturen.

De Stichting tracht haar doel te bereiken door:

  • Het aankweken van historisch besef, in het bijzonder bij de jeugd, door het (doen) verrichten van verantwoord geschiedwetenschappelijk onderzoek naar de immigratie in Suriname, alsmede door het op museaal gerechtvaardigde wijze presenteren van zo veel mogelijke collecties van historisch materiaal daar omtrent;
  • Het uitdragen van een dynamische visie met betrekking tot de fundamentele en universalistische waarden en normen van de Hindostaanse cultuur, als bijdrage tot een evenwichtige kulturele en maatschappelijke ontwikkeling in Suriname;
  • Het bevorderen van relevante wetenschappelijke onderzoekingen naar diverse aspecten van de kultuur van de nakomelingen van de immigranten in Suriname;
  • Het samenwerken met overheden alsook met in binnen- en buitenland gevestigde instellingen die een overeenkomstig doel nastreven;
  • Het aanwenden van andere wettige en geoorloofde middelen die voor het doel bevorderlijk kunnen zijn.