Het bestuur

Bij de oprichting van de Stichting bestond het bestuur uit 8 personen. Na de oprichting is de samenstelling van het bestuur gewijzigd. De wijzigingen zijn evenwel niet geregistreerd in het Stichtingenregister, waardoor namen niet achterhaald c.q. geverifieerd kunnen worden. Het bestuur heeft statutair een zittingsperiode van twee jaren en bestaat momenteel uit:

• Mr. Farid Ketwaru, Voorzitter
• Mr. Loyd Hira Sing, Plv. Voorzitter
• Dhr. Soerin Goerdayal, Penningmeester
• Mevr. Mildred Lalbiharie, Secretaris
• Dhr. Ratan Kalka, Lid
• Mr. Merildo Sanrochman, Lid
• Dhr. Anand Poeran, Lid