Lalla Rookh Museum

Op 5 juni 1873 arriveerde het schip de Lalla Rookh in Suriname met de eerste
contractarbeiders uit het voormalige Brits-Indië, nu India. Zij vervingen de vrijgemaakte slaven op de plantages. In naam contractarbeid, in realiteit een verkapte vorm van slavernij.

Er volgde een moeizaam proces van contractarbeider/immigrant tot Surinaamse burger. Nu vormen de Hindostanen een grote en succesvolle gemeenschap met een unieke culturele identiteit. Wilt u meer weten? Bezoek het Lalla Rookh Museum.

Scholen

Het museum heeft een speciaal onderwijsprogramma, dat uitstekend aansluit op het onderwijsprogramma van de GLO 5 de en 6 de leerjaar.

Er is een speciaal programma voor scholen. Na de inleiding wordt de groep in tweeën gedeeld. Een groep bekijkt de documentaire Tetary: over strijd, moed en opoffering in de het Kids Knowledge Center, de andere groep krijgt opdrachten waarbij zij de antwoorden kunnen opzoeken in het museum. Tijdens de opdrachten verdiepen de leerlingen zich, in kleine groepen, in een onderdeel van de tentoonstelling. Hierna vertellen zij aan elkaar als echte museumgidsen waar hun deel over gaat. Na ongeveer een uur wisselen de groepen. Het bezoek wordt afgesloten met een kort groepsgesprek. Er vindt een terugkoppeling plaats van het bezoek aan de directie en betreffende docenten van de school.
Doelgroep: 8 GLO en VOJ 1.
Programmaduur: 2-2,5 uur.
Groepsgrootte: maximaal 30 leerlingen per keer.
Begeleiding: minimaal 2 docenten per groep. Docenten nemen actief deel aan het programma en houden toezicht op de leerlingen.
Toegang: gratis (vrijwillige bijdrage is welkom).
Doel: de leerlingen doen kennis op over de geschiedenis en het cultureel erfgoed van de
Hindostaanse gemeenschap in Suriname. Zij leren wat cultureel erfgoed is en worden zich bewust van het belang hiervan. Zij ontwikkelen de volgende vaardigheden: zelf informatie verzamelen, verwerken en presenteren.
Reserveren: T 463080 / 531267 │ E: nshi@sr.net

Groepen

Wij verzorgen op afspraak ook rondleidingen voor groepen.

Rondleiding

Wij verzorgen ook rondleidingen aan groepen. Wilt u meer verdieping op de tentoonstelling en bent u geïnteresseerd in het ontstaan en de werkwijze van het museum? Heeft u vragen, zoals: Waar komt de naam Lalla Rookh vandaan? Hoe komt het museum aan zijn voorwerpen? Welke voorwerpen zijn het meest bijzonder? Dan is de rondleiding een aanrader! Na afloop kunt u zelf rondkijken op de tentoonstelling.

Documentaire

Als u met een groep het museum bezoekt, kunt u na het bezichtigen van de tentoonstelling een documentaire bekijken in onze filmzaal. Wij hebben enkele documentaires over het leven van de Hindostaanse contractarbeiders in Suriname.

Groepsgrootte: minimaal 10 personen.
Talen: Nederlands, Engels, Sarnami en hindi.

Duur: 30 – 60 minuten.
Dagen en tijden: maandag t/m vrijdag van 09.00 – 15.00 uur en vrijdag van 18.00 – 20.00 uur. Reserveren verplicht!
Toegang: gratis inclusief entree (vrijwillige bijdrage is welkom).
Reserveren: T 463080 / 531267 │ E: nshi@sr.net
U kunt de rondleiding en documentaire combineren in één groepsbezoek.

De collectie

De collectie is opgebouwd met hulp van de Hindostaanse gemeenschap in Suriname. Via de media zijn oproepen gedaan om voorwerpen die van betekenis zijn voor de Hindostaanse cultuur en geschiedenis aan het museum te schenken of uit te lenen. Vóór de opening van het museum werden speciale intakedagen georganiseerd. Op deze dagen konden mensen voorwerpen naar het museum brengen. Deze werden ter plekke bekeken, beschreven en opgenomen in de collectie. De bestuursleden en vrijwilligers zijn ook op pad gegaan buiten de stad en hebben huis-aan-huis gevraagd of mensen stukken aan het museum wilden uitlenen of schenken.

De collectie bevat gebruiksvoorwerpen van vroeger, historische documenten, religieuze attributen, authentieke sieraden en muziekinstrumenten, kledingstukken, een echte boerki- wagi en een replica van een pinahut.

Wij zijn op zoek naar voorwerpen!

De collectie van het museum is nog steeds in opbouw. Uw hulp is hierbij hard nodig! Heeft u thuis een voorwerp, foto, document of kledingstuk dat typisch Hindostaans is? Neemt u alstublieft contact met ons op. Zo kunnen ook anderen deze waardevolle tastbare herinneringen zien en erover leren.

Thema avonden

Elke derde vrijdag van de maand organiseert het museum een thema avond, waarbij een onderwerp uit de geschiedenis van het Surinaams cultureel erfgoed wordt belicht doch in het bijzonder het Hindostaans erfgoed. Dit kan bijvoorbeeld een lezing, vertoning van een documentaire of een workshop zijn.

Elke derde vrijdagavond van de maand organiseert het museum een speciale activiteit rond een onderwerp uit de Hindostaanse cultuur of geschiedenis, zoals een lezing, filmvertoning of workshop. De avonden zijn gratis toegankelijk. Op deze avonden is de tentoonstelling in het museum ook open voor bezoekers. Klik hier voor de agenda. Hieronder vindt u een overzicht van de thema avonden die al zijn geweest. Klik op de betreffende avond voor een verslag en meer informatie, zoals samenvattingen van lezingen, foto’s en filmpjes.

  • April: Lezing De invloed van Bollywood op de ontwikkeling van Hindostaanse
    muziek, spreker: Indoloog Dr. N. Mohkamsing. Meer info
  • Maart: Film Het Geheim van Mariënburg – Cry of a Cursed Plantation. Meer info
  • Februari: Lezing Sitalpersad, van contractarbeider tot invloedrijke tolk, 1882-1923,
    spreker: historicus J. Egger. Meer info
  • Januari: Workshop sari draperen door Sadhana Mohan. Meer info

Nationale Stichting Hindostaanse Immigratie (NSHI)

Het museum is opgericht door de NSHI op 5 juni 2016 met als doel het onderzoeken, vastleggen, bewaren, tentoonstellen van en informeren over de geschiedenis en het cultureel erfgoed van de Hindostanen.