Kirtie Algoe zal verzorgde op vrijdag 15 februari op uitnodiging van het Lalla Rook Museum, als onderdeel van de Nationale Stichting Hindostaanse Immigratie, een lezing over de interreligieuze samenwerking in Suriname, Guyana en Trinidad.

Het is een vervolgstudie naar aanleiding van haar proefschrift over reacties van hindoes en moslims op de christelijke dominantie in Suriname en Guyana in de periode 1950-2014. Zij promoveerde in april 2017 op dit onderwerp tot doctor in de Maatschappijwetenschappen.

Anders dan in vele delen van de wereld kent het Caribisch gebied geen gewelddadige religieuze conflicten tussen christenen, hindoes en moslims. Dit geografische verschil in interreligieuze relaties krijgt onvoldoende aandacht in discussies op internationaal niveau, terwijl het Caribisch gebied waardevolle inzichten kan delen.

Tijdens haar promotieonderzoek (2011-2017) zocht Algoe naar verklaringen voor de interreligieuze relaties tussen christenen, hindoes en moslims in Suriname en Guyana. Na haar promotie bleef Trinidad op het lijstje van haar onderzoeksinteresse.

Het land behoort samen met Suriname en Guyana tot de top drie in de Caribische regio wat betreft de grootste aantallen hindoes en moslims. De vergelijking van de drie landen is interessant om de onderlinge verhoudingen van religieuze groepen op nationaal niveau beter te begrijpen.

Tijdens de lezing deelde Algoe de voorlopige resultaten van een ongoing studie. Zij concentreert zich op de nationale interreligieuze organisatie in alle drie landen.

Volgens de analyses blijkt dat in alle drie landen sociaal-maatschappelijke en politieke problemen op nationaal niveau invloed hadden op de oprichting van de interreligieuze organisaties. Maar er zijn grote verschillen in o.a. de leden van deze organisaties, overheidsbeleid, religieuze demografie, partij politiek en religieus leiderschap.