Een muziekstijl als verbindend element tussen Suriname, Guyana, Nederland, Trinidad & Tobago en India

Spreker/ Organisatie: Wanica Ramnath MSc.

Op verzoek van het Lalla Rookh Museum verzorgde Wanita Ramnath een lezing over Baithak Gana. Mevrouw Ramnath deed onderzoek naar deze muziekstijl voor haar thesis ter afronding van haar MO-B Nederlands aan het I.O.L. Voor de afronding van haar MSc Nederlands deed zij verdiepend onderzoek en verrijkte zij haar kennis over de Baithak Gana als muziek vorm in Suriname.