Afgelopen vrijdag organiseerde het Lalla Rookh Museum de lezing: Indiase diaspora in het Caribisch gebied: identiteit, integratie & assimilatie, met als spreker cultureel geograaf Hein Raghoebar.

Vanaf hun komst staat de Indiase diaspora in het Caribisch gebied voor de uitdaging om enerzijds te integreren en opnieuw vorm te geven aan haar identiteit in een nieuwe omgeving en anderzijds de eigen culturele en etnische identiteit te behouden. De heer Raghoebar heeft onderzoek gedaan naar hoe zij invulling geeft aan uitdaging.

Heden ten dage bestaat de Indiase diaspora in het Caribisch gebied uit 3 miljoen mensen. Raghoebar gaf een beschrijving van de geschiedenis, opbouw en ontwikkeling, waaronder ook de recente migratiestromen. Hierna ging hij dieper in op het proces van identiteit, integratie en assimilatie, dat bij elk van de diaspora gemeenschappen heeft plaatsgehad en voortduurt.

Er zijn grote verschillen in het verloop en de uitkomsten van dit proces tussen de landen in het Caribisch gebied. In de meeste landen is een substantieel deel van de taal, religie, cultuur en etnische identiteit van de eerste generatie Indiase immigranten verloren gegaan.

Suriname vormt hierop een uitzondering; religie, taal, cultuur en etniciteit bleven voor een groot deel behouden en ook nu nog hebben de Hindostanen in Suriname een sterke binding met India. Ook de oorzaken van deze verschillen en hoe de verschillen er nu uit zien is aan het licht gekomen bij de lezing.

De spreker is ook ingegaan op overeenkomsten. Bijvoorbeeld, in de meeste landen heeft de Indiase diaspora zich ontwikkeld van contractarbeiders in de landbouw tot een belangrijke gemeenschap in het land met vertegenwoordigingen op invloedrijke posities in de maatschappij.

Hein Raghoebar is cultureel geograaf en werkzaam als docent migratie – diaspora op de Faculteit der Humaniora aan de Anton de Kom Universiteit van Suriname.

Hij verzorgde op diverse internationale conferenties presentaties over cultuur, erfgoed en plaatsnamen van Suriname, onder andere voor de VN in Wenen, de Universiteit van Rome, de Universiteit van Moskou, de Universiteit van Hongarije en in 2016 in New Delhi op de diaspora conferentie International conference on Global Migration.(GFC)