Deze maand heeft het Lalla Rookh Museum twee bijzondere schenkingen ontvangen. Hartelijk dank aan de schenkers!

Foto links: de families Bissessur en Baal schonken een hutkoffer en poseren hier met de voorzitter van het bestuur van de NSHI, dhr. Ketwaru.            Foto rechts: Dr. Lila Gobardhan schenkt haar proefschrift aan het museum.

Allereerst ontvingen wij een metalen hutkoffer, die nog is gebruikt door de contractarbeider Sital Bissessur. Toen hij als 16-jarige vanuit India naar Suriname reisde nam hij zijn bezittingen mee in deze hutkoffer. Dat is meer dan 100 jaar geleden! De koffer werd geschonken door de erfgenamen van wijlen drs. Stanley Bissessur.

Op 12 december jl. ontvingen wij van Dr. Lila Gobardhan-Rambocus een exemplaar van haar proefschrift ‘Onderwijs als sleutel tot maatschappelijke vooruitgang. Een taal- en onderwijsgeschiedenis van Suriname, 1651 – 1975′. Zij kocht dit exemplaar speciaal voor het museum bij een antiquair in Amsterdam, want het boek is niet meer verkrijgbaar in de boekhandel.