Op vrijdag 16 juni hield Kirtie Algoe over het onderwerp waarop zij in april jl. promoveerde: De reacties van hindoes en moslims op de christelijke dominantie in Suriname en Guyana in de periode 1950-2014. Haar boeiende betoog en de vele vragen en reacties van het publiek maakten het tot een mooie interactieve avond! Deze lezing was de derde en tevense laatste in de lezingenreeks die de Nationale Stichting Hindostaanse Immigratie (NSHI) organiseerde in het kader van 144 jaar Hindostaanse Immigratie.

In tegenstelling tot veel andere delen in de wereld zijn er in het Caribisch gebied geen gewelddadige religieuze conflicten tussen christenen, hindoes en moslims geweest. In haar onderzoek zocht Algoe naar een verklaring hiervoor.

Klik hier voor foto’s.

Hiertoe analyseerde zij de situatie in Suriname en Guyana van 1950 – 2014. Beide landen hebben de grootste aantallen hindoes en moslims binnen het Caribisch gebied en het christendom is er de dominante religie. Als religieuze minderheidsgroepen in beide landen, ontwikkelden de hindoes en moslims diverse strategieën om de christelijke dominantie te verminderen. Denk hierbij aan reacties op ideologisch niveau, waarbij de nadruk ligt op de waarden en normen van het geloof, en op institutioneel niveau, zoals het oprichten van formele scholen met een religieuze denominatie. Welke strategieën worden gehanteerd en het effect hiervan op onderlinge religieuze relaties worden ook beïnvloed door maatschappelijke factoren, zoals de rol van de overheid en politieke macht van een religieuze groep, etniciteit, de rol van religieuze leiders, de opkomst van andere religieuze groepen en demografische ontwikkelingen. Algoe onderzocht de verschillende strategieën, hun effect op de interreligieuze relaties en de invloed van bovenstaande factoren om zo een verklaring te vinden voor de vreedzame coëxistentie van diverse geloven in het Caribisch gebied.

Klik hier voor de samenvatting van het het onderzoek van dr. Kirtie Algoe die OHM Suriname publiceerde op hun website naar aanleiding van de lezing.