Op 5 juni 2017 was het 144 jaar geleden dat de eerste Brits-Indische contractarbeiders voet aan wal zetten in Suriname. De Nationale Stichting Hindostaanse Immigratie (NSHI) organiseerde in het kader hiervan een lezingenreeks en de 12de jaarlijkse Sangít Ki Rát, de  feestelijke herdenking van de immigratie. Ook vonden de jaarlijkse plechtigheden bij de Niemboom aan de waterkant en de het monument van Baba en Mai plaats.

Lezingenreeks

Op vrijdag 2 juni hield Wanita Ramnath een lezing over de ontwikkeling van de Baithak Gáná muziek in Suriname van 1873 tot heden. Zij deed onderzoek hiernaar met als kernvraag: Is er anno 2017 nog wel sprake van de originele Baithak Gáná muziek uit 1873? Om deze vraag te beantwoorden, bestudeerde zij de ontwikkeling van de teksten, de muziekstructuur en -instrumenten van deze muziekstijl en de invloed van de westerse cultuur hierop. De zaal was vol en het publiek luisterde aandachtig naar de boeiende presentatie met Baithak Gáná videoclips, historische foto’s en een live optreden van Senrita Gobardhan, de dochter van Baithak Gáná pionier Koendan Gobardhan. Klik hier voor het verslag dat Starnieuws publiceerde over de lezing. Klik hier voor foto’s.

Op maandag 5 juni verzorgde drs. Maurits Hassankhan een lezing geven over De betekenis van 5 juni en het einde van de contractarbeid. Wij vieren al jaren op 5 juni de Hindostaanse Immigratie. De laatste jaren echter hebben een aantal mensen de vraag gesteld of we deze dag wel moeten vieren, omdat zij  deze dag zien als het begin van een verkapte vorm van slavernij. Zouden we van 5 juni een herdenkingsdag moeten maken en de viering verplaatsen naar de dag dat de contractarbeid werd afgeschaft? Op deze vraag ging Hassankhan in tijdens zijn lezing. Klik hier voor foto’s.

De lezingenreeks sloot af op vrijdag 16 juni met dr. Kirtie Algoe, die vertelde over haar promotie onderzoek: Reacties van hindoes en moslims op christelijke dominantie. Interreligeuze relaties in Suriname en Guyana 1950 – 2014. Klik hier voor een verslag.  Klik hier voor foto’s.

 

Sangít Ki Rát

Op zaterdag 3 juni 2017 vond voor de 12de  keer de Sangít Ki Rát, de de feestelijke herdenking van de Hindostaanse Immigratie plaats. De NSHI biedt dan het podium aan beoefenaars van Hindostaanse muziek, zang en dans om hun kunsten voor te dragen aan een breed publiek en zo anderen te inspireren deze kunsten zelf te gaan beoefenen. Op deze wijze wil de NSHI een bijdrage leveren aan het in stand houden van dit deel van het cultureel erfgoed van de Hindostaanse gemeenschap in Suriname. Jong en oud toonden hun talenten aan een goed opgekomen publiek en maakten het tot een mooie avond! Klik hier voor artikelen die in Dagblad Suriname en De Ware Tijd verschenen over de avond.  Klik hier voor foto’s.

Herdenkingsplechtigheid

Jaarlijks herdenkt de NSHI de dag van de Hindostaanse Immigratie met een plechtigheid bij het Niemboom plakkaat aan de waterkant en het omhangen van het Baba en Mai monument met mala’s. Dit jaar vond de herdenking plaats samen met vertegenwoordigers van de Culturele Unie Suriname, Organisatie Hindoe Media Suriname, jongerenvereniging Nauyuga, Shri Sanatan Dharm Paramaribo Noord en helemaal uit Nickerie, de zesdeklassers van O.S. Groot Henar. Klik hier voor een verslag dat Starnieuws publiceerde over de plechtigheden. Klik hier voor foto’s.