Het was deze maand een drukke maand voor schoolbezoeken! OS Meerzorg III bezocht het museum met al haar vijfde- en zesdeklassers, in totaal zes klassen. Ook de zesdeklassers van de St. Elizabethschool kwamen naar de tentoonstelling. De leerlingen leiden elkaar rond als echte museumgidsen. Hiertoe verdiepten zij zich eerst in groepjes van twee in een onderdeel van de tentoonstelling. Hierna vertelde elke groepje steeds aan de klas wat zij hadden gelezen en gezien. HAVO I bezocht het museum met al de examenklassen, en ondanks dat de studenten net een S.O. hadden gemaakt, gingen ze ijverig aan de slag met de opdrachten.