December is een belangrijke maand voor de christenen. Wat veel mensen niet weten is dat er ook christelijke Hindostanen zijn. Daarom organiseerde het Lalla Rookh Museum op vrijdag 16 december een lezing over de invloed van het christendom op de Hindostaanse gemeenschap met als sprekers publicist en oud-leraar Hardeo Ramadhin en schrijver Robby (Rappa) Parabirsing. Met meer dan 70 toehoorders was de lezing een groot succes!

Ramadhin vertelde over de bijdrage van de christelijke kerk, in het bijzonder de Rooms Katholieke Kerk, aan de maatschappelijke ontwikkeling van Hindostanen. Met name op het gebied van onderwijs voor Hindostanen heeft de RK-Kerk een belangrijke rol gespeeld. Parabirsing ging in op de geschiedenis van de Evangelische Broeder Gemeente en hun relatie met de Hindostaanse gemeenschap. Ook sprak hij over de rol van de kleine groep christen-Hindostanen als het bindmiddel tussen grotere groepen in de samenleving.

Klik hier om de presentatie van Hardeo Ramadhin te downloaden.

Klik hier om de lezing van Rappa Parabirsing te downloaden.

Klik hier voor foto’s.