Op maandag 5 juni verzorgde drs. Maurits Hassankhan een lezing geven over De betekenis van 5 juni en het einde van de contractarbeid. Wij vieren al jaren op 5 juni de Hindostaanse Immigratie. De laatste jaren echter hebben een aantal mensen de vraag gesteld of we deze dag wel moeten vieren, omdat zij  deze dag zien als het begin van een verkapte vorm van slavernij. Zouden we van 5 juni een herdenkingsdag moeten maken en de viering verplaatsen naar de dag dat de contractarbeid werd afgeschaft? Op deze vraag ging Hassankhan in tijdens zijn lezing.

Met de lezing wilde de heer Hassankhan een bijdrage leveren tot de bewustwording van de Surinamers in het algemeen en van de Hindostanen in het bijzonder waarom het van belang is om de dag van 5 juni regelmatig te herdenken en te vieren. Daarnaast wilde hij de kennis bij het brede publiek vergroten over het wezen en de werking en de gevolgen van de immigratie van contractarbeiders voor Suriname, de contractarbeiders en hun nakomelingen en voor India en de Indiërs.

Hassankhan behandelde niet alleen de oorzaken en motieven voor de immigratie en emigratie van contractarbeiders, maar hij schonk ook ruime aandacht aan de vraag waarom nu precies honderd jaar geleden de werving van contractarbeiders in India werd verboden. Hij ging ook het kort in op de gevolgen van de stopzetting van de immigratie in de verschillende landen en hij belichtte ook hoe de hindostanen zelf hebben gereageerd op de stopzetting van de immigratie. Hassankhan beargumenteerde dat de stopzetting van de immigratie in 1918 in Suriname niet in het belang was van de meeste Hindoestanis die zich intussen min of meer blijvend hadden gevestigd in Suriname.

Maurits S. Hassankhan is een Surinaamse historicus die zich al decennia lang bezig houdt met de geschiedenis van contractarbeid en met de geschiedenis en cultuur van migranten. Hij heeft samen met Dew Baboeram de bekende databases gemaakt van de verschillende immigrantengrepen en heeft hij in de periode 2004-2007 gewerkt aan het internationale Bidesia project, waarin de migranten cultuur aan weerszijden van de oceaan aan de orde is gekomen. Zijn belangrijkste hobby is de studie van onderdrukking en verzet van contractarbeiders en migranten. Hierover heeft hij verschillende publicaties uitgebracht.

Klik hier voor foto's.