Lalla Rookh Museum 

In 1873 arriveerde het schip de Lalla Rookh in Suriname met de eerste contractarbeiders uit Brits-Indië (nu India). Zij vervingen de vrijgemaakte slaven op de plantages. In naam contractarbeid, in realiteit een verkapte vorm van slavernij. Er volgde een moeizame ontwikkeling van contract-arbeider tot Surinaams burger. Nu vormen de Hindostanen een grote en succesvolle gemeenschap met een unieke culturele  identiteit. Wilt u meer weten? Bezoek het Lalla Rookh Museum.

Scholen
Het museum heeft speciale onderwijsprogramma’s voor scholen

Groepen
Wij verzorgen op afspraak ook rondleidingen voor groepen.

Thema avonden
Elke derde vrijdag van de maand organiseert het museum een thema avond, waarbij een onderwerp van de geschiedenis of het Hindostaans cultureel erfgoed wordt belicht. Dit kan bijvoorbeeld een lezing, vertoning van een documentaire of workshop zijn. 

Nationale Stichting Hindostaanse Immigratie (NSHI)
Het museum is opgericht door de NSHI op 5 juni 2016 met als doel het onderzoeken, vastleggen, bewaren, tentoonstellen van en informeren over de geschiedenis en het cultureel erfgoed van de Hindostanen.