Op zondag 13 december 2020 staan wij stil bij het feit dat 40 jaren geleden, op vrijdag 13 december 1980, het Lalla Rookh gebouwencomplex officieus in gebruik werd genomen. Officieus, omdat drie van de vier officieel geplande gebouwen in gebruik werden genomen. Het gebouwencomplex heeft een bewogen geschiedenis gekend, gedurende ook een bewogen periode in onze jonge geschiedenis. Gaandeweg de jaren ’80 verviel het complex in totale ruïne.

Op 5 juni 2003 nam het huidig bestuur van de Nationale Stichting Hindostaane Immigratie (NSHI), meer bekend als Lalla Rookh, de gerenoveerde linkervleugel (gebouw 1) in gebruik en op 5 juni 2012 de gerenoveerde rechtervleugel (gebouw 2). Vervolgend op 5 juni 2016 werd het Lalla Rookh Museum, in een eigen ruimte in gebouw 2, heropend.