Kirtie Algoe gaf op vrijdag 21 februari a.s. om 19.00 uur op uitnodiging van de Nationale Stichting Hindostaanse Immigratie een lezing over religie en regulering met als casus de Vedische astrologen in Suriname. Het doel ervan was om een dialoog te stimuleren over regulering van religieuze praktijken op basis van wetenschappelijke studies. De grote religieuze diversiteit is een prijzenswaardig mozaïek, maar met risico’s.

Al jaren verschijnen er advertenties in Suriname over veelbelovende diensten van Vedische astrologen uit India. Zo nu en dan sloeg een religieuze organisatie publiekelijk alarm, omdat zij klachten ontving van cliënten die zouden zijn opgelicht. Enkele jaren geleden stelde ook een andere Hindoe organisatie tijdens een groepsinterview, waar de inleider aanwezig was, dat haar leden slechte ervaringen hadden met deze dienstverleners. Deze maatschappelijke issues zetten aan tot een wetenschappelijk onderzoek naar Vedische astrologische praktijken. Met vier deelonderzoekingen van bachelor en masterstudenten van de Anton de Kom Universiteit is er inzicht gegroeid in de ervaringen van verschillende groepen met de respectieve praktijken. Tijdens deze lezing deelde de inleider de onderzoeksresultaten en maakte kritische aantekeningen over de eventuele aanvullingen en vragen van het publiek over regulering van religieuze praktijken.

Bron: abstract Lalla Rookh