Ustadzah Noer Latifah verzorgde op vrijdag 26 maart 2019 om 19.30 uur i.v.m. Ramadan op uitnodiging van het Lalla Rook Museum, als onderdeel van de Nationale Stichting Hindostaanse Immigratie, een lezing over de Islamitische identiteit en vrouwenrechten in een niet islamitische omgeving.

Elk individu heeft een identiteit waar de persoon aan te herkennen is. Identiteit is niet beperkt tot slechts een naam. Identiteit is iets dat duidelijk, echt en zichtbaar is. De Ustadzah heeft uitleg gegeven over de identiteit van moslims en hoe wij weten dat iemand een moslim is.

In de Islam heeft de vrouw de hoogste positie zoals blijkt uit het heilige boek, Al Quran.

Ook werden de rechten van een moslim vrouw in de Islam belicht, het perspectief van deze rechten in een non-islamitische omgeving en de ervaring van moslim vrouwen in een niet islamitische omgeving.

Over enkele dagen zullen de moslims de maand Ramadhan verwelkomen, een maand vol genade, vergeving en zegeningen. Naar aanleiding hiervan is er ook gekeken naar de rollen van vrouw in de maand Ramadhan en als die hetzelfde is als van de man.

De vrouw moet haar taken combineren: tegen over haar man als echtgenote, tegenover haar kinderen als moeder, tegenover haar werkgever als werknemer en niet te vergeten tegenover haar Schepper als dienaar.