150 Jaar Hindostaanse Immigratie

Op 4 juni 1873 meerde de “Lalla Rookh” bij Nieuw-Amsterdam in het distrikt Commewijne aan, na op 26 februari 1873 uit Calcutta, India te zijn vertrokken. Echter, op 5 juni 1873 werd de eerste “lading” contractarbeiders ontscheept te Nieuw Amsterdam. Van de 410 ingescheepten overleefden 11 de reis niet en kwamen 399 (279 mannen, 70 vrouwen, 32 jongens en 18 meisjes) in Suriname aan. Gija en Boodhea werden formeel als eerste en tweede geregistreerd. De eerste “lading” werkkrachten werd te werk gesteld op de plantages Zoelen, de Resolutie. Alliance, Hoogland en Alkmaar. Het laatste schip de “Dewa” kwam op 24 mei 1916 in Suriname aan.

Op 5 juni 2023 zullen wij herdenken en vieren dat dit 150 jaren geleden plaatsvond. Wij herdenken de omstandigheden waaronder onze voor ouders naar Suriname zijn gebracht en de bijna onmenselijke omstandigheden waarop zij hebben moeten arbeiden op de plantages. Wij vieren het feit dat zij na beeindiging van hun contracten Suriname kozen tot hun nieuw vaderland en dat van hun kinderen en hun kindskinderen. Op deze bladzijde van onze website zullen wij u op de hoogte houden en verslag doen van de geplande activiteiten rondom de viering van 150 jaar Hindostaanse Immigratie.